top of page

Fiscale voordelen voor bedrijven

De kosten voor stoelmassage kunnen worden ondergebracht in de werkkostenregeling (de WKR). Het meest voordelig als nihilwaardering waardoor de vrije ruimte van de WKR blijft gespaard
 

Hoe zit de werkkostenregeling (WKR) in elkaar?

De werkkostenregeling (WKR) bepaalt of een vergoeding of verstrekking aan je medewerkers wel of niet belast is met loonbelasting. Binnen de werkkostenregeling bestaan drie onderdelen: de vrije ruimte; de nihilwaardering en de gerichte vrijstelling. Voor de kosten van stoelmassage geldt onder voorwaarden een nihilwaardering waarmee de vrije ruimte van de WKR blijft gespaard.

 • Vrije ruimte; het percentage jaarlijkse loonsom dat mag worden besteed zonder heffing van loonbelasting. In de vrije ruimte van de WKR valt alles wat niet in de twee hieronder genoemde onderdelen valt.

 • Nihilwaarderingen; dit zijn de vergoedingen zonder de verplichting van loonbelasting en die niet in de vrije ruimte vallen. Denk aan werkkleding, bedrijfsfitness, de werktelefoon, thuiswerkvergoeding en arbo-voorzieningen.

 • Gerichte vrijstellingen; deze vergoedingen mogen maandelijks  worden uitbetaald. Denk aan OV-kosten, cursussen, studiekosten, vakliteratuur, een vitaliteitsbudget of individueel budget.


Voorwaarden stoelmassage als nihil waardering

Voldoe je als bedrijf aan onderstaande voorwaarden, dan kunnen de kosten voor stoelmassage buiten de vrije ruimte van de werkkostenregeling blijven en als nihil worden gewaardeerd en onbelast worden verstrekt. Voorwaarde is dat onderstaande zaken goed zijn gedocumenteerd.

 • Jullie organisatie heeft een geldige Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

 • Vanuit die RIE is er een Plan van Aanpak opgesteld.

 • Vanuit dat plan is stoelmassage geïndiceerd om klachten te voorkomen.  

 • Er vanuit de arbodienst verzuimcijfers bekend zijn over de reden van uitval.

 • Dat stoelmassage bijdraagt aan de preventie van klachten en verzuim.

 

De vrije ruimte van de werkkostenregeling

Willen jullie de stoelmassages niet als nihil waarderen maar gebruik maken van de vrije ruimte van de werkkostenregeling ? Hier zijn de voorwaarden op een rij :

 • Vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling kun je onbelast vergoedingen verstrekken.

 • De vergoedingen moeten wel binnen de vrije ruimte van de WKR blijven.

 • De vrije ruimte wordt bepaald door een percentage van de totale loonsom.

 • Voor 2024 geldt voor de eerste € 400.000,- een opbouw van 1,92% vrije ruimte.

 • De loonsom boven de € 400.000,- levert een opbouw van 1,12% vrije ruimte.

 • Wordt de vrije ruimte overschreden dan moet over het teveel 80% belasting worden betaald.

 • Binnen de werkkostenregeling kan de werkgever naar een eigen bijdrage vragen.

bottom of page